Gabinet Psychoterapii Agnieszka Rubinowska

Psychoterapia grupowa

Terapię grupową polecam zwłaszcza osobom, które mają problemy o charakterze społecznym: fobię, problemy w komunikacji i interpersonalne.

Terapia w grupie

Psychoterapia grupowa pozwala zwiększyć poczucie własnej wartości oraz "wewnętrznej spójności". Terapia w grupie pozwala także zwiększyć poziom samoakceptacji i asertywności, co w konsekwencji przyczynia się do życia w większej zgodzie ze sobą i z otoczeniem.

Psychoterapia grupowa jest w kwestii relacji społecznych i interpersonalnych bardziej intensywna niż klasyczna psychoterapia indywidualna. W terapii grupowej mamy do czynienia z istnieniem realnych sytuacji takich, które występują w naszym codziennym życiu. Własne zachowania i myśli są konfrontowane przez pozostałych członków grupy. Równa pozycja członków grupy i ich świadomość odnośnie uczestnictwa w grupie pozwala swobodnie mówić o sobie, bez obawy potępienia czy wykluczenia, w efekcie czego członkowie grupy mogą sobie uświadomić jak funkcjonują, skąd biorą się ich problemy, znaleźć metody ich rozwiązania i oczywiście otrzymać wsparcie.

Do psychoterapii grupowej zakwalifikować można się tylko po wcześniejszej terapii indywidualnej (minimum 3 spotkania).

Terapię grupową polecam zwłaszcza osobom, które mają problemy o charakterze społecznym: fobię społeczne, niedostosowania, problemy w komunikacji, problemy interpersonalne.

Terapia grupowa prowadzona jest zarówno w grupach zamkniętych (wszyscy uczestnicy grupy rozpoczynają i kończą terapię wspólnie) jak i w grupach półotwartych, do których mogą dołączać kolejne osoby w trakcie trwania grupy. Grupy mają charakter kameralny a ich liczebność wynosi od 5 do maksymalnie 12 osób.

W chwili obecnej nie przyjmuje nowych zapisów do terapii grupowej. W przypadku otwarcia nowej grupy zamieszczę tutaj właściwą informację.

Cennik