Gabinet Psychoterapii Agnieszka Rubinowska

Psychoterapia psychoz i schizofrenii

Terapia psychoz pomaga w lepszym funkcjonowaniu osoby chorej, wspiera je w codziennym życiu oraz daje nadzieję na trwałe wyleczenie.

Psychoterapia psychoz i schizofrenii

Przyczyny psychoz nie są do końca poznane. Prawdopodobnie czynniki środowiskowe (na przykład trauma we wczesnym dzieciństwie, zaniedbanie, maltretowanie, wykorzystanie emocjonalne lub seksualne, wrogość rodziców, odrzucenie, długotrwała rozłąka z rodziną) nakładają się na predyspozycje genetyczne czy wyposażenie biologiczne. Ponieważ na geny nie możemy nic zaradzić, a i same geny nie wystarczą, aby zachorować, leczenie musi koncentrować się na problemach emocjonalnych i społecznych chorego.

Stwierdzono, że trzy traumy w dzieciństwie zwiększają ryzyko zachorowania na chorobę psychiczną 18 razy, przy pięciu traumach, ryzyko to wzrasta już prawie 200 razy!

Problemem w leczeniu psychoz jest to, że uraz psychiczny (trauma) ma miejsce w okresie pokrytym niepamięcią. Nie można go więc tak po prostu sobie przypomnieć. Niemniej jednak odciska on głębokie piętno na psychice człowieka, a im wcześniej miał miejsce, tym piętno głębsze.

Do pracy z najwcześniejszymi traumami, w tym również prenatalnymi, wykorzystuję hipnozę lub techniki głębokiego regresu.

Leczenie farmakologiczne psychoz jest leczeniem wspomagającym, objawowym. Podstawowym leczeniem psychozy powinna być głęboka psychoterapia, terapia rodziny, wspomaganie środowiskowe.

Popieram działania międzynarodowej organizacji ISPS. Organizacja ta promuje psychologiczne i społeczne podejście do psychoz. Zrzesza ona zarówno profesjonalistów (psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów), jak i osoby chore psychicznie, wyleczone z psychoz oraz ich rodziny.

Cennik

Psychoterapia psychoz i schizofrenii w hipnozie i regresji