Gabinet Psychoterapii Agnieszka Rubinowska

Psychoterapia online

Większość życia psychicznego człowieka
toczy się w nieświadomości.
Nawet jak nam się wydaje, że jest inaczej.

Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line skierowana jest do osób, które z różnych względów (pobyt za granicą, przyczyny zdrowotne, potrzeba elastycznych terminów sesji) nie mogą skorzystać z terapii bezpośrednio w gabinecie. Psychoterapia on-line daje tym osobom możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.

Choć psychoterapia on-line funkcjonuje od niedawna i wygłaszane są na jej temat sprzeczne opinie, to posiada ona swoje zalety:

W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, głębokie stany kryzysowe) zdecydowanie zalecam jak najszybszy kontakt osobisty ewentualnie skorzystanie z pomocy najbliższego specjalisty.

Psychoterapia poprzez Skype’a

Terapia poprzez Skype’a jest dogodną formą kontaktu dla osób, które stale przebywają za granicą, dużo podróżują, mają zmienne godziny pracy, ograniczenia w poruszaniu się (niepełnosprawni) lub mieszkają daleko od Krakowa. Z psychoterapii przez Skype’a mogą skorzystać także pacjenci, którzy z powodu choroby nie są w stanie przybyć na sesję w danym dniu.

Na terapię przez Skype’a lub przez telefon umawiam się w dogodnych dla obu stron terminach od godziny 8.00 do 23.00

Wymagania sprzętowe dla psychoterapii przez Internet:

Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe w psychoterapii on-line, móc komunikować się również pozawerbalnie, preferuje rozmowy video przez Skype (moja nazwa użytkownika: agnieszka.rubinowska), choć możliwe są inne formy kontaktu (telefon, e-mail, komunikator)

Cennik i zasady psychoterapii