Gabinet Psychoterapii Agnieszka Rubinowska

Psychoterapia online

Większość życia psychicznego człowieka
toczy się w nieświadomości.
Nawet jak nam się wydaje, że jest inaczej.

Psychoterapia on-line

Psychoterapia on-line skierowana jest do osób, które z różnych względów (pobyt za granicą, przyczyny zdrowotne, potrzeba elastycznych terminów sesji) nie mogą skorzystać z terapii bezpośrednio w gabinecie. Psychoterapia on-line daje tym osobom możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.

Choć psychoterapia on-line funkcjonuje od niedawna i wygłaszane są na jej temat sprzeczne opinie, to posiada ona swoje zalety:

W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, głębokie stany kryzysowe) zdecydowanie zalecam jak najszybszy kontakt osobisty, ewentualnie skorzystanie z pomocy najbliższego specjalisty lub zgłoszenie się do szpitala.

Psychoterapia poprzez Skype’a

Terapia poprzez Skype’a jest dogodną formą kontaktu dla osób, które stale przebywają za granicą, dużo podróżują, mają zmienne godziny pracy, ograniczenia w poruszaniu się (niepełnosprawni) lub mieszkają daleko od Krakowa. Z psychoterapii przez Skype’a mogą skorzystać także pacjenci, którzy z powodu choroby nie są w stanie przybyć na sesję w danym dniu.

Na terapię przez Skype’a lub przez telefon umawiam się w dogodnych dla obu stron terminach od godziny 8.00 do 23.00

Wymagania sprzętowe dla psychoterapii przez Internet:

Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe w psychoterapii on-line, móc komunikować się również pozawerbalnie, preferuje rozmowy video przez Skype (moja nazwa użytkownika: agnieszka.rubinowska), choć możliwe są inne formy kontaktu (telefon, e-mail, komunikator np. WhatsApp, Teams, Zoom)

Cennik i zasady psychoterapii