Gabinet Psychoterapii Agnieszka Rubinowska

Psychoterapia Kraków

GABINET PSYCHOTERAPII
Agnieszka Rubinowska
Kraków ul. Dunin-Wąsowicz 8/8a

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia, aby skutecznie i trwale zmieniać sposób myślenia, przeżywania i zachowanie człowieka, musi sięgać do tego, co nieświadome. Rozmowa z psychoterapeutą różni się od każdej innej rozmowy właśnie tym, że sięga do nieświadomych uczuć, potrzeb i przeżyć pacjenta, a także odkrywa nieświadome przyczyny jego trudności, aby następnie je przezwyciężyć.

„Świadomość jest nieodwracalna”


Osoby zgłaszające się na psychoterapię, często przeżywają obawy, co terapeuta o nich pomyśli, boją się krytyki, odrzucenia. Zupełnie niepotrzebnie - osądy pozostawiam sędziom, a oceny moralne duchownym - zadaniem psychoterapeuty jest zrozumieć pacjenta, oraz pomóc mu zrozumieć samego siebie.

Pierwsze spotkania (zwykle 1 do 3) mają charakter wstępnych konsultacji, które służą wzajemnemu poznaniu się, orientacyjnej diagnozie problemów oraz określeniu oczekiwań pacjenta odnośnie psychoterapii. Jeżeli oczekiwania te są realistyczne, to znaczy możliwe do osiągnięcia, to rozpoczynamy wspólną pracę.

Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów pacjenta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. Usunięcie objawów może nastąpić szybko, ale głęboka zmiana wewnętrzna wymaga czasu.

Zapewniam anonimowość i dyskrecję.

Cennik